Докладвайте коментара

Проявих интерес към качествата на розов дар и го засеях през месец март в една терина. Дружна кълняемост 100%.Днес,10-ти август откъснах страхотни домати,единият те жеше1310грама.Грамаден,но деформирандеформиран.Още не съм го опитала.