Докладвайте коментара

Здравейте, г-жо Янева.
Култивирания троскот е сред най-агресивните видове декоративни треви. Той ще ви бъде най-подходящ, в случай, че имате повече плевелна расттелност. Имайте в предвид обаче, че той покълва много бавно (за около месец) и докато образува тревен килим ще е нужно да го пазите от плевели.